Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zápis do Základní školy ve Vrbně p.P.

12. 4. 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V naší škole proběhne zápis dětí v termínu od úterý 6.4. do pátku 26.4.2021 bez přítomnosti dětí ve škole pouze formálně, tzn. doručením potřebných originálních dokumentů (musí být opatřeny vlastnoručním nebo digitálním podpisem) základní škole v uvedeném termínu.

Dokumenty lze doručit

 • osobně na vrátnici školy,
 • vložit do schránky školy umístěné na budově vlevo od hlavních dveří
 • datovou schránkou: k6vmuba
 • Českou poštou
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout naskenovanou žádost): ludmila.sajerova@zsvrbno.cz

 

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do 1. třídy si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

GDPR,

případně si je vyzvedněte na vrátnici školy.

O výsledku přijímacího řízení budete informováni prostřednictvím stránek školy a vývěsky na budově školy (hlavní budova).

Pokud budete potřebovat Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, kontaktujte mailem p. L. Šajerovou (ludmila.sajerova@zsvrbno.cz)

 

Odklad povinné školní docházky: chcete–li, aby Vaše dítě z vážného důvodu šlo do 1. třídy až za rok, tedy 1. 9. 2022, vyplývají pro Vás ze zákona tyto povinnosti:

Současně s dokumenty pro zápis vyplňte Žádost o odklad a doložte doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře (např. dětského lékaře) - tedy dva dokumenty. Žádost o odklad je nutno odevzdat nejpozději do 31.5.2021, máte tedy dostatek času na zajištění nutných doporučení.

Na základě žádosti a obou doporučení rozhodne ředitel školy podle §37 odst. 1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky (k 1. 9. 2022). Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

Zároveň Vás informujeme, že pokud se u Vašeho dítěte projeví školní nezralost až po nástupu do 1. třídy, může ředitel školy začátek školní docházky odložit dodatečně v průběhu celého 1. pololetí 1. třídy.

 Vrbno pod Pradědem 15.3.2021                                                Mgr. Zdeněk Bártek

                                                                                                                 ředitel školy

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků

 

Zápis dětí proběhne od úterý 6.4. do pátku 26.4.2021, bez přítomnosti dětí ve škole pouze formálně, tzn. doručením potřebných originálních dokumentů (musí být opatřeny vlastnoručním nebo digitálním podpisem) základní škole v uvedeném termínu.

Dokumenty lze doručit

 • osobně na vrátnici školy,
 • vložit do schránky školy umístěné na budově vlevo od hlavních dveří
 • datovou schránkou: 6r9npu
 • Českou poštou
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout naskenovanou žádost): ludmila.sajerova@zsvrbno.cz

 

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do 1. třídy si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní lístek

GDPR,

případně si je vyzvedněte na vrátnici školy.

O výsledku přijímacího řízení budete informováni prostřednictvím stránek školy a vývěsky na budově školy (hlavní budova).

Pokud budete potřebovat Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, kontaktujte mailem p. Šajerovou (ludmila.sajerova@zsvrbno.cz).

 

Odklad povinné školní docházky: současně s dokumenty k zápisu dítěte k povinné školní docházce vyplňte Žádost o odklad a k žádosti přiložte doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře (např. dětského lékaře) - tedy dva dokumenty. 

Žádost o odklad je nutno odevzdat nejpozději do 31.5.2021.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházka obdržíte písemně v první polovině června 2021.

Upozorňujeme, že o odkladu může rozhodnout pouze ředitel základní školy.

                                                               

Vrbno pod Pradědem 15.3.2021                                                 Mgr. Zdeněk Bártek

                                                                                                               ředitel školy

 

 

 

 

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

proběhne pouze formálně bez přítomnosti dětí ve škole ve dnech

 

6.4 – 26.4.2021

 

Formuláře potřebné pro formální zápis si vyzvedněte na vrátnici školy nebo stáhněte na www stránkách školy.

 

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 26.4.2021:

 • osobně na vrátnici školy,
 • vložit do schránky školy umístěné na budově vlevo od hlavních dveří
 • datovou schránkou: k6vmuba
 • Českou poštou
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze přijmout naskenovanou žádost): ludmila.sajerova@zsvrbno.cz

 

Odklad povinné docházky (odevzdat do 31.5.2021):

Potřebné dokumenty:

 • Žádost o odklad (formulář na vrátnici nebo na stránkách školy)
 • Doporučení: školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická     poradna, speciálně pedagogické centrum), odborný lékař (např. dětský lékař)

Formulář na stránkách školy nebo na vrátnici.

Odevzdejte stejným způsobem jako Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Informace: 554 230 942 (L. Šajerová), mail: Ludmila.sajerova@zsvrbno.cz

 

 

Vrbno pod Pradědem dne 15.3.2021                                         Mgr. Zdeněk Bártek

                                                                                                                 ředitel školy